Bóle głowy mogą być spowodowane zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego.

Mięśnie zawiadujące żuchwą przyczepiają się w obrębie głowy. Szczególnie bezpośrednio do bólu głowy może przyczynić się mięsień skroniowy, mięsień ten ma swój początek na ścianie dołu skroniowego a przyczep na wyrostku dziobastym żuchwy. Jedną z funkcji mięśnia skroniowego jest unoszenie żuchwy, co czyni go podatnym na działanie bruksizmu. Jeżeli w mięśniu skroniowym pojawi się dysfunkcja i zaczyna boleć to naturalne, że pacjent odczuwa ból głowy podobny do klasycznej migreny. Ariovaldo Alberto da Silva Júnior i inni w swoich badaniach wykazali korelację między zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych a bólami głowy. Aż 67,1% osób, u których stwierdzono bóle głowy, miała także zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych.
1. Marecki B., Anatomia Funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego, wyd. AWF Poznań r. 2004 str. 184 – 185
2. Ariovaldo Alberto da Silva Júnior i inni. „Temporo-mandibular disorders are an important comorbidity of migraine and may be clinically difficult to distinguish them from tension-type headache” wyd. Arq Neuropsiquiatr. 2014 luty;72(2):99-103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15